Què penso

Ara et toca a tu dir-hi la teva

Jordi Cartanyà.
Jordi Cartanyà.
Pot ser que aquesta setmana hàgiu vist per les xarxes socials o bé hàgiu sentit a parlar que hem engegat el procés per redactar un nou Reglament de Participació Ciutadana. I que es convoca als ciutadans i a les ciutadanes i, també, a les entitats a fer propostes i debatre. I us pregunteu: per què serveix fer un reglament, quina repercussió tindrà, o si serveix d’alguna cosa anar a unes jornades de debat. És normal que us feu aquestes preguntes. De fet, fa relativament poc que hem posat en marxa de forma efectiva la participació. Des que vam accedir al govern el 2015, hem anat implementant mesures i, poc a poc, ciutadania, tècnics municipals i polítics encara n’anem aprenent. Per això, la regidoria de Participació ciutadana i igualtat, coordinada per ERC, ha posat en marxa els mecanismes per elaborar aquest nou reglament de participació ciutadana, que ha de regular la manera com els vallencs i les vallenques participen activament en el dia a dia de l’Ajuntament, com poden intervenir en tots els seus organismes, com poden consultar i adreçar preguntes i com poden intervenir de manera real en la presa de decisions dels projectes relacionats amb el desenvolupament i creixement de la ciutat.

És molt important crear aquest reglament, ja que estableix quines són les regles del joc en les relacions que s’estableixen entre la ciutadania i l’administració publica i, per això, també és important que hi participeu i hi digueu la vostra.  D’aquest treball de debat en sortirà el marc de relacions i es definirà el quan i el com. Molts cops, es pensa que el reglament només regula la participació dels vallencs i de les vallenques en el plenari municipal: si s’hi podran fer preguntes, propostes, demandes, suggeriments, etc.,  però va molt més enllà.  El document també ha de regular com són tots els òrgans de participació i control que ja tenim: definir com es regula la Xarxa Cultura, el Consell de Dones o  el Patronat d’Esports; com es dona veu als vallencs i a les vallenques en aquests òrgans, com es fiscalitza la feina que es fa des de l’Ajuntament, com es poden aportar idees i propostes, etc. És molt important definir-ho bé i amb la màxima participació ciutadana, perquè serà aleshores, quan podrem avançar cap a un model de gestió de l’administració pública basat en la democràcia participativa, aquella en la qual els ciutadans i les ciutadanes poden sentir-se partícips d’un projecte comú perquè se’ls interpel·la i se’ls involucra en l’activitat de govern. I, aquest, és un compromís que ERC Valls mantindrem amb el pas del temps, perquè només amb la interlocució i el diàleg constant amb la ciutadania podrem construir la ciutat que volem i provocar les transformacions necessàries pel futur de Valls.

La participació en el procés de presa de decisions és fonamental, doncs, per aconseguir unes polítiques municipals que es preocupin, amb convenciment, per l’opinió i la intervenció dels veïns i de les veïnes en el dia a dia dels òrgans de govern. Si coneixem els problemes reals de la gent, allò que preocupa de veritat, podrem aplicar unes accions de govern enfocades a solucionar i a resoldre les principals problemàtiques que es puguin identificar mitjançant el diàleg.

La vocació de servei a la ciutadania és fonamental per construir un govern realment participatiu i el nou reglament de participació ciutadana ha de permetre aparcar la ‘vella política’ per caminar cap a una gestió pública oberta i amb el compromís d’escoltar i atendre les necessitats dels vallencs i de les vallenques aplicant una escolta activa.

Durant aquest mandat, ERC Valls ha treballat per ampliar el Portal de la Transparència i en la consolidació dels Pressupostos Participatius, unes accions importants per aconseguir que la ciutadania se senti protagonista de la gestió municipal, on s’atenguin les seves demandes i s’hi doni resposta.

L’accent en l’atenció a les persones enllaça estretament amb els nostres valors republicans per tal d’assolir una igualtat d’oportunitats real entre els conciutadans. La presa de decisions en la ‘nova política’ ha de ser compartida entre els òrgans de govern i els vallencs i les vallenques i posar les bases per una política de proximitat. Aquesta interlocució s’ha de fer en el dia a dia i no només cada quatre anys com fins ara ha fet la ‘vella política’.

Per això, us animo a participar en aquest procés, ja sigui en el fòrum d’entitats, en el fòrum ciutadà o be telemàticament per dir-hi la vostra.  Ara és l’oportunitat de bastir el futur de la relació de l’Ajuntament amb els vallencs i les vallenques.