Què penso

Parlem de l'envelliment

Les dades ens demostren que, actualment, tenim 4.800 persones que se situen en una franja d’edat dels 50 als 65 anys. Això vol dir que la població vallenca s’està envellint. No ens hem de posar les mans al cap, però també hi hem d’actuar i donar resposta amb celeritat. Les administracions públiques tenen el deure d’atendre les necessitats de les persones més grans i oferir-los els serveis d’assistència que requereixin per millorar la seva qualitat de vida i perquè tinguin una vellesa activa.

Les polítiques municipals de Benestar Social de l’Ajuntament de Valls fa temps que s’ocupen i es preocupen per redreçar els serveis públics, enfocats a preservar l’autonomia de les persones que tenen limitacions de mobilitat i/o pocs recursos per afrontar la situació. Ara toca planificar per no haver de córrer i improvisar en un futur.

Les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida de Valls de l’any 2017 ens indiquen que, en relació a la tipologia de llars de les persones majors de 65 anys, el 26% són persones jubilades i viuen soles. Parlem d’un sobre envelliment de la població: Valls està per sobre de la mitjana catalana. Per tant, és evident que aquestes persones requereixen d’una atenció més específica, perquè en moltes ocasions són dependents, amb pocs recursos i sense família que se’n pugui fer càrrec de manera efectiva. No els podem deixar sols.

Per aquest motiu, la regidoria de Benestar Social porta a terme una prova pilot d’acompanyament a la gent gran que han impulsat a través del PLICS amb Càritas Interparroquial de Valls i la Fundació Ginac. L’acció se centra, inicialment, en l’atenció a 11 persones derivades de Serveis Socials. Aquest servei d’acompanyament té dues vessants: una, gestionada per Càritas, és la visita al domicili, on el voluntari destina dues hores a la setmana a conversar i a fer un seguiment de l’estat de salut de la persona, detectant aquells problemes que hi hagi i així fer-los arribar a Serveis Socials per tal de poder donar-hi solució; l’altra, gestionada per Ginac, s’ocupa de acompanyar a les persones que no poden sortir al carrer, millorant la seva qualitat de vida i la relació amb l’entorn. Per això m’agradaria fer servir aquest altaveu per fer una crida al voluntariat per tal que cap persona es quedi sense l’atenció que es mereix.

Seguint amb el Benestar Social, aquesta setmana hem presentat la campanya de promoció del Banc de Recursos Tècnics de Salut, que vam crear l’any passat. Sabem que, a Valls, hi ha fins a 1.800 persones amb dependència i, per tant, és fonamental que disposin dels recursos necessaris per poder millorar el seu dia a dia, fer-los-hi més còmode.

Durant el primer any de funcionament del servei, gestionat per la Fundació Vilaniu, s’han realitzat més de 60 cessions de material tècnic: crosses, cadires de rodes, caminadors, elevadors de WC, llits elèctrics i grues, contribuint així a millorar la qualitat de vida de molts vallencs i vallenques. Disposar d’aquest material és fonamental per millorar la cura de les persones amb problemes de mobilitat o amb un grau de dependència, ja que moltes vegades no poden assumir-ne les despeses pel seu elevat cost econòmic.

Valls és una ciutat solidària i estic segur que aconseguirem la vostra col·laboració. El Banc de Recursos Tècnics necessita material per poder-lo assignar a les persones que més el necessiten. Des de l’Ajuntament de Valls ja es fan aportacions per aquell material que costa més diners, però segurament, molts de nosaltres en tenim que no fem servir guardat a casa però que si el destinem a aquest servei, podrà tenir una nova utilitat. Us animo a col·laborar-hi.