Què penso

És l’hora de passar a l’acció comunitària

Jordi Cartanyà.
Jordi Cartanyà.

NOVA REGIDORIA
 
Ara fa quinze dies que vam constituir el nou govern municipal de l’Ajuntament de Valls a partir d’un bon acord entre Esquerra-Compromís i Junts. Un dels principals canvis respecte l’anterior mandat és, i serà durant l’actual etapa fins el 2023, l’enfoc de les polítiques municipals adreçades a les persones, en tots els seus àmbits. Perquè Valls ha de ser una ciutat pensada per a tothom que hi vol viure i créixer com a ciutadà i professionalment, on hi trobin el seu lloc el comerciant que cada dia aixeca la persiana, l’emprenedor que obre una nova empresa, la gent gran que necessita els seus serveis, els pares i mares que volen qualitat educativa per als seus fills i filles, el jovent que cerca oportunitats... tothom.
 
La creació de la Regidoria d’Acció Comunitària, Participació Ciutadana i Igualtat respon precisament a aquesta voluntat de tenir en compte tothom. És una regidoria que he assumit personalment i que es fonamenta en dos eixos. D’una banda, tracta les polítiques destinades a la comunitat: tot el referent a millorar la vida de les persones, la convivència, la salut comunitària, l’àmbit relacional, la participació en la presa de decisions polítiques, i la millora de les condicions de vida de diversos col·lectius com els vulnerables, els infants, i la gent gran.
 
TRANSVERSALITAT
 
D’altra banda, la regidoria té en compte la transversalitat: les polítiques d’igualtat i de participació ciutadana han de ser transversals en tots els àmbits de l’administració i de la societat. La incidència d’aquestes polítiques ens han de permetre tenir una societat millor, amb uns valors que incideixin clarament en el dia a dia. La igualtat s’ha d’aplicar en tots els àmbits relacionals, de treball, educatius i de la vida diària. Hem de ser exemple des de l’administració pública, per això implementem el Pla d’Igualtat treballat durant la passada legislatura i alhora hem de ser motors a la societat per contribuir a transformar-la.
 
Una vegada definits els àmbits generals d’actuació, cal tenir en consideració els importants projectes que ha de dur a terme la regidoria en els propers quatre anys. Així doncs, per començar, la posada en marxa del nou Pla d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS), una eina transversal que es treballa amb entitats, administració i ciutadania per desenvolupar projectes que permeten tenir una ciutat més cohesionada. Per exemple, podem parlar de l’experiència de l’anterior mandat en salut comunitària: l’escola de cuidadors, els tallers de medicació per a gent gran i els tallers de diabetis, entre d’altres activitats.
 
Un altre projecte destacat serà el que fa referència a la pobresa energètica, seguint amb la tasca ja iniciada d’assessorament als ciutadans més vulnerables per aconseguir un estalvi energètic en les seves llars. I, alhora, farem guies per a tots els vallencs i les vallenques per tal d’empoderar-los davant de les companyies energètiques i evitar així els contractes abusius. En definitiva, cal donar eines a la ciutadania per fer front a aquests abusos dels grans oligopolis energètics.
 
MOTOR CIUTADÀ
 
El Casal Cívic de Ca Xapes és potser l’equipament més important que esperem estrenar aquest mandat a la ciutat. S’haurà de rehabilitar i posar en marxa l’edifici, i per tant cal fer una important feina de preparació i planificació perquè pugui donar resposta al col·lectiu de gent gran de Valls, format per més de 4.600 persones majors de 65 anys. Al mateix temps, Ca Xapes donarà servei a les entitats que necessiten espais de reunió i d’activitat. Aquest equipament públic ha de ser un autèntic motor ciutadà.
 
El Pla Integral de la Gent Gran serà, finalment, una darrera fita important de la regidoria. El pla ha de donar resposta a les necessitats que s’han expressat en els tallers i les reunions que s’han fet durant el procés de participació realitzat. Entre els mesos vinents de setembre i octubre, serà presentat i es posaran en marxa els eixos d’actuació redactats.
 
Des de l’Ajuntament de Valls i amb regidories com la d’Acció Comunitària, Participació Ciutadana i Igualtat volem estar més a prop de tots els vallencs i totes les vallenques, escoltant i donant resposta a les seves necessitats per tal de millorar col·lectivament com a comunitat. Perquè la suma de moltes individualitats ens fa més forts i ens fa millors com a grup.