Valoració de Francesc Anguela la victòria d'Esquerra Republicana de Catalunya el 28A